Dịch vụ kiểm toán

AUDITORVN cung cấp các dịch vụ kiểm toán được thiết kế nhằm giúp khách hàng tăng cường tính trung thực và độ tin cậy của các thông tin tài chính. Các thông tin này sẽ được các nhà đầu tư, các chủ nợ và các bên có lợi ích liên quan khác sử dụng.

Kết quả hình ảnh cho dịch vụ kiểm toán

– Kiểm toán độc lập
– Kiểm toán nội bộ
– Kiểm soát nội bộ
– Tài chính – Kế toán – Thuế
– Quản trị rủi ro tài chính.
– Pháp lý trong kinh doanh
– Thẩm định giá trị doanh nghiệp
– Tư vấn tái cấu trúc các nguồn lực doanh nghiệp
– Tư vấn hợp nhất, chia tách, sáp nhập doanh nghiệp.

Điều hành web AUDITOR VIET NAM là ông Nguyễn Viết Cương. Ông Cương là Chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm về lĩnh vực kiểm toán, tài chính, kế toán, luật và quản trị doanh nghiệp.
Hiện ông là Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thuế Việt Nam, Phó Giám đốc chuyên môn của Học viện Chuyên gia.

AUDITORVN.COM 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *